God HMS-Fornøyde ansatte.

Vi blir ikke bedre enn våre montører ute i prosjektet. Fornøyde ansatte med høy trivselsfaktor er viktig for oss.

Null fraværsskade er et høyt, men definert mål. HMS skal være på dagsorden til enhver tid. Ariemi har alltid sterkt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet.

  • Målet vårt er ingen ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell.

  • Vi skal forebygge skader og ulykker gjennom god planlegging og tilrettelegging. Risikovurderinger og bruk av sikker jobb analyser (SJA) skal bidra til dette.

  • Alle ansatte skal ha korrekt og tilstrekkelig opplæring i aktivitetene som skal utføres og i riktig bruk av verktøy og verneutstyr

  • Alle er ansvarlig for egen og andres sikkerhet.