Nytt prosjekt i Drammen

I februar skal vi i gang med enda et nytt prosjekt i Drammen.  Det skal bygges nytt sykehus i  som skal tas i bruk i 2025. Det nye sykehuset på Brakerøya vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Ariemi leverer stillasmøntører til dette prosjektet

Oksenøya Grendesenter på Fornebu

Oksenøya Grendesenter på Fornebu er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Ny skole, barnehage, flerbrukshall og bo- og behandlingssenter skal utformes med arkitektur som vektlegger et godt totalgrep og naturlig sammenheng med omgivelsene

  • Her er vi over 30 ansatte som er i full gang med Bærum sitt største prosjekt.

  • Tekst

  • Tekst

  • Tekst

.